VİDEO EEG MONİTORİZASYON KAYITLARI HAKKINDA

Muayenehanemizde epilepsi, otizm, mental retardasyon ve diğer birçok nörolojik hastalıklarda görülebilen beyindeki anormal elektriksel aktiv...