Tedavi Alanları
  • Epilepsi,Serebral Palsi,Otizm,Hareket Bozuklukları,Nonepileptik Fenomenler
  • Çocuk Nöroloji
  • Otizm