ÇOCUK NÖROLOJİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDÜL

ÇOCUK NÖROLOJİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDÜL

ÇOCUK NÖROLOJİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDÜL

Fakültemiz Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Mehmet Canpolat , Hüseyin Per, Hakan Gümüş, Ferhan Elmalı (Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD), Sefer Kumandaş 22-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sivas’ta düzenlenen 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi’nde Kayseri İli Febril Konvulziyon Prevalansının Araştırılması; Febril Konvülziyon Rekürrensi ve Epilepsi Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi başlıklı bildirisi ile poster bildiri dalında ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

 Adı geçen öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim.

 Prof. Dr. Muhammet Güven

Dekan