DEVE SÜTÜNÜN OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA ETKİSİ
  • PROF.DR.HAKAN GÜMÜŞ
  • 37150
DEVE SÜTÜNÜN OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA ETKİSİ

DEVE SÜTÜ TÜKETİMİNİN OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA POTANSİYEL ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ

Camel Milk as a Potential Therapy as an Antioxidant in

Autism Spectrum Disorder (ASD)

Laila Y. AL-Ayadhi1 and Nadra Elyass Elamin2

1 Department of Physiology, Faculty of Medicine, King Saud University, P.O. Box 2925, Riyadh 11461, Saudi Arabia

2Autism Research and Treatment Center, Shaik AL-Amodi Autism Research Chair, Faculty of Medicine, King Saud University,P.O. Box 2925, Riyadh 11461, Saudi Arabia

 

Kapsamlı çalışmalar, oksidatif stresin çeşitli nörolojik hastalıkların patolojisinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Birçok çalışmada oksidatif stresin bir çok nörolojik hastalıkta önemli rolü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada deve sütü tüketen otistik çocuklarda oksidatif stres biomarkerlarının (Glutatyon, süperoksit dismutaz, myeloperoksidaz ) tüketim öncesi ve deve sütü alımından 2 hafta sonraki ölçümleri incelenmiştir.

Tüm ölçülen parametreler de kullanım sonrası belirgin artış olduğu gösterildi.  Bu bulgular deve sütünün antioksidan maddeleri arttırdığını ve oksidatif stresi azalttığını göstermektedir. Otizmli çocuklarda kullanılan CARS skorlamasında belirgin düzelme gözlendi.

İDDALI BİR ÇALIŞMA......